1
reputation
1

NIIT - ICT Hà Nội

Dạy học Lập trình chất lượng cao NIIT - ICT Hà Nội (Since 2002). Học làm Lập trình viên. Hành động ngay! Đc: Tầng 3, 25T2, N05, Nguyễn Thị Thập, Cầu Giấy, Hà Nội SĐT: 02435574074 - 0914939543 - 0353655150 Email: hello@niithanoi.edu.vn Website: https://niithanoi.edu.vn

niit #niithanoi #niiticthanoi #hoclaptrinh #khoahoclaptrinh #hoclaptrinhjava #hoclaptrinhphp

Social Profile: 1. https://www.facebook.com/NIIT.ICT/ 2. https://twitter.com/day_ict 3. https://www.linkedin.com/in/niit-ict-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-ba890a186/ 4. https://medium.com/@niiticthanoi.training 5. https://stackoverflow.com/users/11497892/niit-ict-hà-nội 6. https://codepen.io/niiticthanoi/ 7. https://coderanch.com/u/380190/Niit-Ict-Ha-Noi 8. https://github.com/niiticthanoivietnam 9. https://www.codecademy.com/niiticthanoi 10. https://www.codeproject.com/Members/niiticthanoi

  • 25T2, Nguyễn Thị Thập, Cầu Giấy, Hà Nội
  • niithanoi.edu.vn
  • Member for 3 months
  • 0 profile views
  • Last seen Oct 3 '19 at 9:37

Keeping a low profile.

This user hasn't posted yet.

Badges (1)

Gold

Silver

Bronze

1

Rarest